Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кунцевська Анастасія Володимирівна. Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних працівників. : к.психол.н. : спец.. 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи : захищена 2006-05-23; . Київський національний унiверситет iм. Тараса Шевченка, кафедра загальної i молекулярної генетики. – , 0406U002275.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22