Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кфурі Еліас Бешара. Морфофункціональні зміни слизової оболонки шлунка, кісткового мозку і периферичної крові при розвитку дефіцитних анемій після резекції шлунка : к.мед.н. : спец.. 14.03.01 - Нормальна анатомія : захищена 2006-06-07; . Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ,кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. – , 0406U002396.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25