Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Черняєва Ірина Анатоліївна. Еволюція системи німецьких голосних і зародження нових фонем (на матеріалі давньоверхньонімецьких, середньоверхньонімецьких і ранньонововерхньонімецьких текстів) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2007-12-20; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0408U000547.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02