Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пальчиков Віталій Олександрович. Оксиген- та нітрогенвмісні похідні ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо,ендо-2,3-дикарбонової кислоти. Синтез і властивості : к.х.н. : спец.. 02.00.03 - Органічна хімія : захищена 2008-02-01; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0408U000661.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02