Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Воробйова Євгенія Вячеславівна. Педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів адміністративної діяльності : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-01-26; . Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – , 0410U000286.
Знайдено 1 документів
Поширити