Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Наливайко Тетяна Володимирівна. Громадський контроль в Україні як інститут громадянського суспільства: теоретико-правовий аспект. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2010-02-12; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – , 0410U000442.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28