Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мохонько Олена Олександрівна. Реалізація принципу змагальності сторін при застосуванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2010-01-22; . Київський національний університет внутрішніх справ. – , 0410U000453.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28