Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Луньова Оксана Володимирівна. Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів : к.т.н. : спец.. 21.06.01 - Екологічна безпека : захищена 2010-02-16; . Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – , 0410U000499.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25