Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Плужник-Гладир Сергій Михайлович. Синтез, структура і властивості галогенозаміщених бензокраун-етерів : к.х.н. : спец.. 02.00.03 - Органічна хімія : захищена 2010-02-26; . Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В.Богатського НАН України. – , 0410U000682.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-28