Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Денисюк Роман Олександрович. Взаємодія твердих розчинів Сd1-xМnxТe з іодвмісними (І2-метанол, І2-диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2-НІ-розчинник) травильними композиціями : к.х.н. : спец.. 02.00.21 - Хімія твердого тіла : захищена 2010-02-26; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0410U000782.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28