Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Багрій Вікторія Неофидівна. Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-02-16; . Хмельницький національний університет. – , 0410U001377.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19