Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Демченко Григорій Юрійович. Синтез і кристалічна структура сполук у сиcтемах Er-{Fe,Co,Ni}-Al-Ge : к.х.н. : спец.. 02.00.01 - Неорганічна хімія : захищена 2010-03-10; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0410U001742.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28