Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Затєйщикова Ольга Олександрівна. Формування стратегії розвитку та використання управлінського персоналу : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-12-03; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – , 0410U006225.
Знайдено 1 документів
Поширити