Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лебедєва Ірина Олександрівна. Циклоконденсуюча здатність заміщених дигідропіримідин-2-онів (тіонів) і реакція Біджинеллі : к.х.н. : спец.. 02.00.03 - Органічна хімія : захищена 2010-12-17; . Херсонський національний технічний університет. – , 0410U006579.
Знайдено 1 документів
Поширити