Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сіроклин Віталій Павлович. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів : к.т.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2010-11-23; . Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – , 0410U006645.
Знайдено 1 документів
Поширити