Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ткаченко Сергій Миколайович. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхронного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму : к.т.н. : спец.. 05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи : захищена 2010-12-02; . Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – , 0410U006794.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02