Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гарнаженко Юлія Анатоліївна. Санітарно-гігієнічна оцінка кормів з двостулкових молюсків мідій і вплив їх на якість та безпеку продукції птахівництва : к.вет.н. : спец.. 16.00.06 - Гігієна тварин та ветеринарна санітарія : захищена 2010-12-16; . Одеський державний аграрний університет. – , 0411U001105.
Знайдено 1 документів
Поширити