Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Папіжук Валентина Олександрівна. Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-05-18; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0411U002667.
Знайдено 1 документів
Поширити