Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коваль Алла Анатоліївна. Техніка формування норм права: кримінально-процесуальний аспект : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2011-09-26; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0411U005751.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14