Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дуб Олена Іванівна. Розвиток професійної етики соціальних працівників у системі неперервної освіти США. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-06-22; . Національний університет "Львівська політехніка". – , 0412U003914.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25