Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хвостенко Владислав Сергійович. Формування стратегій фінансового розвитку підприємств промисловості : к.е.н. : спец.. 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захищена 2012-06-14; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – , 0412U005164.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15