Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Смірнова Вікторія Володимирівна. Забезпечення прийняття правомірних рішень судом апеляційної інстанції в кримінальному судочинстві України. : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2012-06-27; . Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – , 0412U005378.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15