Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Клюзько Іван В’ячеславович. Шляхи покращення преперитонеальної алогерніопластики в лікуванні пахвинних гриж (експериментально-клінічне дослідження). : к.мед.н. : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2012-09-18; . Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – , 0412U005737.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15