Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Куроп'ятник Олена Сергіївна. Конструктивно-продукційні моделі природомовних текстів для виявлення запозичень у структурованих документах : Кандидат технічних наук : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2020-06-22; . Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро, 0420U100992.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25