Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Красілов Андрій Дмитрович. Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2020-09-26; . Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 0420U101341.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24