Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ваколюк Анатолій Степанович. Ціннісно-орієнтоване управління діяльністю підприємств-стейкхолдерів будівництва : Кандидат економічних наук : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2021-01-27; . Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 0421U100195.
Знайдено 1 документів
Поширити