Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Вайсфельд Наталя Данилівна. Нестаціонарні задачі пружності для тіл із границями і дефектами у циліндричній та сферичній системах координат : д.ф.-м.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2005-12-26; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0506U000045.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02