Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гавриш Ірина Володимирівна. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. : д.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2006-05-24; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0506U000306.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25