Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Лук'яненко Святослав Олексійович. Адаптивні методи чисельного моделювання високоградиєнтних процесів в об'єктах з розподіленими параметрами : д.т.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2006-06-12; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0506U000348.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25