Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Кузьменко Вячеслав Віталійович. Філософсько-методологічний аналіз парадигм математичної онтології : д.філос.н. : спец.. 09.00.09 - Філософія науки : захищена 2010-03-03; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0510U000214.
Знайдено 1 документів
Поширити