Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Проскуріна Тетяна Юріївна. Неврозогенез у підлітків (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні і біологічні закономірності) : д.мед.н. : спец.. 14.01.16 - Психіатрія : захищена 2010-12-15; . Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Академії медичних наук України". – , 0511U000011.
Знайдено 1 документів
Поширити