Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Лодатко Євген Олександрович. Теорія і практика розвитку математичної культури вчителя початкових класів. : д.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2012-06-12; . Слов'янський державний педагогічний університет. – , 0512U000495.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22