Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Бєлєнька Ганна Володимирівна. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів в умовах ступеневої підготовки. : д.пед.н. : спец.. 13.00.08 - Дошкільна педагогіка : захищена 2012-06-26; . Київський університет імені Бориса Грінченка. – , 0512U000571.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25