Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Саблін Олег Ігорович. Розвиток методів і засобів підвищення ефективності використання енергії рекуперації в системі електричного транспорту : д.т.н. : спец.. 05.22.09 - Електротранспорт : захищена 2018-07-05; . Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – , 0518U000196.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25