Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Вашпанов Юрій Олександрович. Адсорбційна чутливість напівпровідникових матеріалів групи А2В6, оксидів важких металів та кремнію з реальною поверхнею з кластерними структурами. : д.ф.-м.н. : спец.. 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків : захищена 1999-09-10; . Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. – , 0599U000371.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02