Знайдено 1 документів
Дисертація доктор філос.
Рубан Микола Юрійович. Рух за оновлення Православної Церкви в Україні початку 1920-х – другої половини 1930-х рр. (регіональний аспект) : Доктор філософії : спец.. 032 - Історія та археологія : захищена 2024-04-09; . Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 0824U001945.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18