Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Богданець-Білоскаленко Наталія. Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.) Problems of the development of personality in the content of the manuals for reading at primary schools (50s of the XIX c. – 50s of the XX c. Проблема формирования личности в содержании учебников по чтению для начальной школы (50-е годы XIX в. - 50-е годы ХХ в.) : публікація 2014-01-01; НАПН України, 2114U000096
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14