Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Завгородня О.В.. Звіт про науково-дослідну роботу «Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку» (заключний) Отчет о научно-исследовательской работе «Системность психологического знания на современном этапе его развития» (заключительный) Report on research work "The System of the Psychological Knowledge on the Fateful Stage of Yoga Routing" (final) : публікація 2017-01-01; НАПН України, 2117U000115
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15