Знайдено 1 документів
Матеріали
Книга
Не рецензовано
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми Психологические аспекты личностного взаимодействия субъектов образовательного пространства в контексте гуманистической парадигмы Psychological dimensions of the personal interaction of subjects of educational space in the context of the humanistic paradigm : публікація 2021-01-01; НАПН України, 2121U000029
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02