Знайдено 1 документів
Матеріали
Книга
Рецензовано
Мельник Марина Юріївна. Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею Theoretical and Methodical Principles of Diagnostics of Cognitive and Personal Factors of Self-determination Concerning the Future Profession of Gifted Lyceum Students : публікація 2021-01-01; НАПН України, 2121U000041
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-03-05