Бюджетне фінансування української науки [Текст] / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, О.П. Кочеткова // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз–стратегічні важелі ефективного державного управління»: матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18 жовтня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. С. – 206-211.

Вплив штучного інтелекту на ринок праці в майбутньому [Текст] / А.Б. Осадча // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 18 травня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, – 2018. – С. 132-137.

Всесвітня павутина» як засіб маніпуляції свідомістю людини [Текст] / А.Б. Осадча // Науково-практична конференція «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі» : матеріали науково-практичної конференції, Київ, 26 квітня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 85-87.

Вузовская наука по показателям международных рейтингов [Текст]  / Н.И. Вавилина, А.А. Чаркина // ХVІ Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ-2017) : Доклады ХVІ Международной конференции, 16 ноября 2017, Минск: – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2017. – С. 316-322.

Вузы Украины в системе инновационного развития [Текст] / Н.И. Вавилина, А.А. Чаркина // XVII Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2018) : матеріали XVII Международной конференции, Минск, 20 сентября 2018, – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, – 2018.– С. 261-265.

Информационно-технологическое обеспечение мониторинга научной деятельности в Украине [Текст] / Т.К. Куранда, В.М. Куранда, О.П. Кочеткова // ХVІ Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ-2017) : Доклады ХVІ Международной конференции, 16 ноября 2017, Минск: – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, – 2017. – С. 322-327.

Использование системы информационного мониторинга для анализа результативности прикладных исследований в Украине [Текст] / Т.В. Гаврис, В.М. Евтушенко // ХVІ Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ-2017) : Доклады ХVІ Международной конференции, 16 ноября 2017, Минск: – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, –2017. – С. 204-209.

Інноваційні системи країн світу за результатами рейтингового оцінювання [Текст] / О.П. Кочеткова, Т.К. Куранда // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз–стратегічні важелі ефективного державного управління» : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18 жовтня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, – 2018. – С. 132-140.

Інтернет і формування масової свідомості [Текст] / Т.К. Куранда, О.П.Кочеткова // Науково-практична конференція «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі» : матеріали науково-практичної конференції, Київ, 26 квітня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 67-73.

Інформаційне суспільство і його роль в процесі формування людини майбутнього [Текст] / Т.К. Куранда, В.М.Євтушенко // Науково-практична конференція «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі» : матеріали науково-практичної конференції, Київ, 26 квітня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 61-62.

Інформаційні і комунікаційні технології як один з основних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні [Текст] / А.Б. Осадча, Т.В. Гаврис // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 3 (7). – С. 73-81.

Міжнародна наукова співпраця українських вчених за даними наукометричного аналізу [Текст] / В.М. Євтушенко, А.М. Осадча // XI Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз–стратегічні важелі ефективного державного управління» : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18 жовтня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 83-89.

Научное обеспечение приоритетного направления развития науки и техники «Информационные и коммуникационные технологии» [Текст] / Т.К. Куранда, Е.П. Кочеткова, А.Б. Осадчая // XVII Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2018) : матеріали XVII Международной конференции, Минск, 20 сентября 2018, – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2018.– С. 275-289.

Огляд бібліометричних індикаторів стану української науки [Текст] / В.М. Євтушенко // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 4 (8).

Освітянська наука: стан, проблеми, результативність у міжнародних вимірах [Текст] / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1. (5). – С. 1-3.

Підготовка наукових кадрів в умовах економіки знань [Текст] / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // XI Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз–стратегічні важелі ефективного державного управління» : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18 жовтня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 55-61.

Підсумки моніторингу з упровадження результатів наукових досліджень і розробок [Текст] / Т.В. Гаврис  //  Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1 (5). – С. 3-13.

Показники реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень [Текст] / А.Б. Осадча, В.М. Євтушенко // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1 (5). – С. 16.-27.

Результати досліджень та розробок за показниками моніторингу [Текст] / Т.К. Куранда, Т.В. Гаврис // XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогнозно–стратегічні важелі ефективного державного управління» : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18 жовтня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 152-158.

Состояние реализации приоритетного направления развития науки и техники «Информационные и коммуникационные технологии» в Украине [Текст] / Т.В. Гаврис, А.Б. Осадчая // XVII Международная конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2018) : матеріали XVII Международной конференции, Минск, 20 сентября 2018, – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2018.– С. 265-270.

Стан наукової і науково-технічної діяльності в Україні за даними моніторингу [Текст] / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, О.П. Кочеткова // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 3 (3). – С. 12-23.

Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України [Текст] / Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1 (5). – С. 72-79.

Фінансове забезпечення науково-технічних пріоритетів у світі та Україні [Текст]  / Т.К. Куранда, О.П. Кочеткова, А.Б. Осадча // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 4 (4). – С. 26-34.

Фінансове забезпечення та результати наукової діяльності в Україні за підсумками моніторингу [Текст] / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, О.П. Кочеткова // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 4 (8).

Формування інтелектуального капіталу – одна з головних функцій сучасних ЗВО [Текст] / Н.І. Вавіліна // Науково-практична конференція «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі»: матеріали науково-практичної конференції, Київ, 26 квітня 2018, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 24-27.

Поширити
Оновлено: 2023-05-24