Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання гармонізації переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією освіти».

Документ покликаний забезпечити гармонізацію переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти в Україні, згідно з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (ISCED-F 2013). Його прийняття дозволить:

– підтримати міжнародну академічну мобільність здобувачів і науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та визнання її результатів;

– здійснити міжнародну кодифікацію освітніх програм задля співставлення та визнання освітніх кваліфікацій вищої та фахової передвищої освіти, здобутих в Україні;

– покращити умови для залучення іноземних студентів шляхом сприяння визнанню у світі здобутої в Україні кваліфікації;

– міжнародні порівняння та статистичний аналіз систем освіти.

Проєкт акта розроблено відповідно до пунктів 8 і 21 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту» та актуальної редакції англомовної версії Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-F 2013), підготовленої Інститутом статистики ЮНЕСКО, з урахуванням детальних описів галузей.

Зауваження та пропозиції можна подати до 3 лютого 2021 року. 

Детальніше: https://bit.ly/2Ku09Nr, https://bit.ly/39K6T2h 

2021-01-19

Фото: МОН

Громадського обговорення проєкту Урядової постанови щодо ідентифікації профілю освітніх програм підготовки фахівців
Поширити