ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 228 «ПЕДІАТРІЯ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 228 «ПЕДІАТРІЯ»

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкти стандартів вищої освіти освітніх ступенів магістра та доктора філософії зі спеціальності 228 «педіатрія».

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкти стандартів вищої освіти освітніх ступенів магістра та доктора філософії зі спеціальності 228 «педіатрія».

Стандарти містять вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою програмою; обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «магістр» та «доктор філософії»; результатів навчання; перелік обов’язкових компетентностей випускника; нормативного змісту підготовки здобувачів; форм атестації; вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм. Дія стандартів поширюється на здобувачів вищої освіти та заклади вищої освіти. Очікується, що упровадження цих стандартів унормує рамкові вимоги до освітніх програм, компетентностей та результатів навчання. Зауваження та пропозиції до проєктів стандартів можна подати до 14 червня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/ucxsp, http://surl.li/ucxtb

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-06-03
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкти стандартів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра та магістра зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізацій 227.01 «Фізична терапія» (бакалавр, магістр); 227.02 «Ерготерапія» (бакалавр, магістр); 227.03 «Терапія мови і мовлення» (магістр).

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкти стандартів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра та магістра зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізацій 227.01 «Фізична терапія» (бакалавр, магістр); 227.02 «Ерготерапія» (бакалавр, магістр); 227.03 «Терапія мови і мовлення» (магістр).

Стандарти містять вимоги до освітніх програм в частині рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою програмою; обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр»; результатів їх навчання; переліку обов’язкових компетентностей випускника; нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання; форм атестації; вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм.  Дія стандартів поширюється на здобувачів вищої освіти та заклади вищої освіти. Передбачається, що реалізація проєктів стандартів дозволить встановити рамкові вимоги до освітніх програм, вимоги до компетентностей та результатів навчання здобувачів цих програм. Зауваження та пропозиції до проєктів стандартів можна подати до 4 червня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/tvofa

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-05-23
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ЗМІН ДО СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ЗМІН ДО СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти». 

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти». 

Йдеться про внесення змін до стандартів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра, яке необхідне відповідно до вимог Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої урядовим рішенням 4 березня 2023 року. У зазначених стандартах позиція «Загальні компетентності» розділу «Перелік компетентностей випускника» доповнюється пунктом «здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності». Дія зазначених змін поширюватиметься на здобувачів вищої освіти та заклади вищої освіти. Реалізація проєкту встановить додаткові вимоги до загальних компетентностей та результатів навчання здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавра. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 17 травня 2024 року

Детальніше: http://surl.li/tljie

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-05-06
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу МОН «Про затвердження примірної форми звіту про результати виконання наукових (науково-технічних) робіт чи окремих їхніх етапів, що виконуються частково або повністю за рахунок коштів державного бюджету». 

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу МОН «Про затвердження примірної форми звіту про результати виконання наукових (науково-технічних) робіт чи окремих їхніх етапів, що виконуються частково або повністю за рахунок коштів державного бюджету». 

Документ розроблено з метою спрощення процедур звітування та системи інформаційних ресурсів НТІ. Очікується, що його запровадження сприятиме більш ефективному використанню ресурсів. Проєкт містить примірну форму звіту про результати виконання наукових (науково-технічних) робіт чи окремих їхніх етапів, що виконуються частково або повністю за рахунок коштів державного бюджету. Вона уніфікована для подачі остаточних та проміжних звітів. Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна подати до 17 травня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/tjyzl, http://surl.li/tjyzv, http://surl.li/tjzag, http://surl.li/tjyxw

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-05-03
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту». 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту». 

Документом запроваджується експеримент у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, необхідний для контролю за досягненням здобувачами ступеня доктора філософії заявлених результатів навчання задля підтвердження володіння ними компетентностей відповідно до 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій. Останнє, зокрема, передбачає використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Проведення кваліфікаційного іспиту базуватиметься на принципах академічної доброчесності, об’єктивності, прозорості, публічності, нетерпимості до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь. Забезпечувати організацію та проведення кваліфікаційного іспиту, а також визначатиме установу (організацію, заклад) для проведення такого іспиту буде Міністерство освіти і науки України. Зауваження та пропозиції можна подати до 9 травня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/sxzbw, http://surl.li/sytis

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-04-26
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НАКАЗУ МОН «ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЧАСТИНІ ПРОВАДЖЕННЯ НИМИ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НАКАЗУ МОН «ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЧАСТИНІ ПРОВАДЖЕННЯ НИМИ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освітив частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності». 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освітив частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності». 

Документ містить нову методику оцінювання ефективності діяльності наукових установ та університетів, розроблену на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540. Вона розроблена робочою групою у складі представників закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій та іноземних експертів та націлена на поліпшення якості досліджень в Україні, спирається на аналіз проведення попередніх державних атестацій та кращий зарубіжний досвід. У новій методиці передбачене оцінювання наукової роботи за новими критеріями (ураховуючи дослідження, що розвивають світову науку, економіку та обороноздатність), обов’язкова участь міжнародних експертів (не менше 30% оцінювачів); задіяння Національної електронної науково-інформаційної системи URIS. Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна подати до 17 травня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/ssnpz, http://surl.li/ssnql, http://surl.li/ssnrb

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-04-19
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «ВИКЛАДАЧ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «ВИКЛАДАЧ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт професійного стандарту «Викладач закладу вищої освіти» (нова редакція).

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт професійного стандарту «Викладач закладу вищої освіти» (нова редакція).

Документ має привести професійний стандарт до вимог законодавства у сфері кваліфікацій.  Основні положення проєкту стандарту охоплюють загальні відомості про стандарт; інформацію про здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток; опис трудових функцій; розподіл трудових функцій та компетентностей за професійними кваліфікаціями тощо. Документ розроблено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України 12.09.2023 № 1114. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 8 квітня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/rikby, http://surl.li/rjzhw 

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини  #НРАТ_Освітянам_обговорення 

2024-03-11
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДОКУМЕНТООБІГУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДОКУМЕНТООБІГУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу про внесення змін до Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу про внесення змін до Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка.

Необхідність внесення змін визначається Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та викликана завданням оптимізації документообігу. У запропонованому на розгляд проєкті йдеться про виготовлення документів про вищу освіту, відтворення у ЄДЕБО та внесення до Реєстру документів про освіту. Проєкт стосується  закладів вищої освіти та їх структурних підрозділів, а також випускників ЗВО. Прийняття документу дозволить спростити процедуру замовлення, виготовлення та видачі дублікату документу про вищу освіту. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 15 березня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/reyii, http://surl.li/reyhj

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-03-05
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ ЄДКІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 081 ПРАВО ТА 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ ЄДКІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 081 ПРАВО ТА 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Нова редакція програми підготовлена за результатами аналізу проведення ЄДКІ за відповідними спеціальностями.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Нова редакція програми підготовлена за результатами аналізу проведення ЄДКІ за відповідними спеціальностями.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальностями 081 та 293 є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за відповідними  спеціальностями. ЄДКІ має забезпечити оцінювання рівня засвоєних здобувачами вищої освіти спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, визначених стандартами вищої освіти та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за обраною спеціальністю. Очікується, що реалізація проєкту сприятиме кращому вимірюванню результатів навчання здобувачів освіти відповідно до вимог чинних стандартів. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 20 березня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/rdhlh, http://surl.li/rdhmg

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-03-04
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Необхідність розробки нової редакції стандарту обумовлене затвердженням спеціалізацій спеціальності 262, збільшенням обсягу освітньої програми підготовки бакалавра зі 180 до 240 кредитів ЄКТС та доповненням переліку спеціальних (фахових) компетентностей і результатів навчання. Стандарт містить загальну характеристику; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами, та їх результатів навчання; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; перелік нормативних документів тощо. Зауваження та пропозиції до проєкту стандарту можна подати до 12 березня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/qyuna, http://surl.li/qyuoa 

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-02-28
Поширити