ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Цей стандарт містить вимоги до освітніх програм в частині обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «магістр»; рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою програмою, та результатів їх навчання; переліку обов’язкових компетентностей випускника; нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої освіти; вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання; випускники можуть працювати на первинних посадах, за професіями, які визначені Національним класифікатором України. Зауваження та пропозиції до проєкту Стандарту можна подати до 11 червня 2023 року.
Фото:pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-05-30
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДЯН

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДЯН

Міністерство цифрової трансформації України пропонує до громадського обговорення оновлений проєкт Рамки цифрової компетентності – інструменту оцінювання та підвищення рівня цифрових компетентностей.

Міністерство цифрової трансформації України пропонує до громадського обговорення оновлений проєкт Рамки цифрової компетентності – інструменту оцінювання та підвищення рівня цифрових компетентностей.
Рамка адаптована українськими експертами з урахуванням аналогічної Рамки для громадян ЄС (DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens). Вона відрізняється від попередньої тим, що містить нові приклади та нові цифрові навички, зокрема – щодо використання штучного інтелекту. На основі оновленої української Рамки розробляється Цифрограм 3.0 – тест, що допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності людини, прогалини у її цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції доцільно розвивати. Очікується, що громадяни будуть використувати Рамку як дороговказ у світі новітніх цифрових технологій і послуг. Також цією концептуально-референтною рамкою зможуть користуватись освітяни та розробники професійних стандартів (при створенні професійних рамок цифрової компетентності, розробці та оновленні професійних стандартів і кваліфікаційних характеристик, формуванні освітніх програм). Представникам органів влади та самоврядування, приватного сектору Рамка знадобиться при створенні стратегій, концепцій, планів дій та різних соціальних ініціатив, спрямованих на розвиток цифрових компетентностей різних категорій громадян. На переконання Мінцифри, запровадження Рамки допоможе зміцнити державну політику та ефективно планувати освітні ініціативи для підвищення рівня цифрової грамотності населення.
Фото: Мінцифри
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-05-26
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА НАДАННЯ ЇМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки.

Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки.
Положення регулює зазначені питання та є обов’язковим для закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти, вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, закладів вищої духовної освіти та наукових установ усіх форм власності та сфер управління, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти. Проєкт розроблено на виконання статті 46 Закону України «Про вищу освіту», якою визначено, що такий порядок передбачає положення, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Чине Положення, яке затверджено наказом Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за № 427/1452), є застарілим та не відповідає сьогоднішньому освітньому законодавству. Зауваження та пропозиції можна подати до 10 травня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-04-21
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України».

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України».
Документ, розроблений в рамках реалізації «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», з метою підвищення якості викладання, вивчення та використання англійської мови у закладах вищої освіти України. Проєкт підготовлено з врахуванням принципів законопроєкту «Про функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні», а також Рекомендацій Ради Європейського Союзу від 22 травня 2018 року щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя. Документ містить рекомендації керівництву ЗВО України, викладачам англійської мови за професійним спрямуванням та для академічних цілей ЗВО, викладачам фахових дисциплін англійською мовою. Пропозиції та зауваження до проєкту можна подати до 14 квітня 2023 року
Фото: pixabay.com
2023-03-29
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.


Документ містить вимоги до рівня освіти осіб, які можуть навчатись за освітніми програмами спеціальності 293, очікувані результати навчання, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня, перелік обов’язкових компетентностей і результатів навчання, форми атестації тощо. Зауваження та пропозиції можна подати до 3 квітня 2023 року.
Детальніше: https://bit.ly/3YVfTt6, https://bit.ly/3YVhkYw
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_Обговорення

2023-03-21
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
Документ містить загальну характеристику, вимоги до рівня освіти осіб, які можуть навчатись за освітніми програмами спеціальності 293, очікувані результати навчання, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня, перелік обов’язкових компетентностей і результатів навчання, форми атестації тощо. Зауваження та пропозиції можна подати до 30 березня 2023 року.
Фото: pixabay.com
2023-03-16

Дії з відновлення та розвитку інноваційної екосистеми України

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор».

Документ покликаний підвищити рівень залученості науковців до інноваційної діяльності, впровадження (комерціалізації) результатів наукових досліджень, а також сприяти створенню належних умов для здійснення діяльності інноваторами, що продукують конкурентоздатну інноваційну та високотехнологічну продукцію.

Прийняття законопроєкту дозволить:
– створити належні умови для стимулювання співпраці науковців між собою та з іншими учасниками інноваційної діяльності, представниками бізнес-середовища;
– підвищити комерціалізацію інновацій;
– розширити мережу інноваційної інфраструктури;
– налагодити комунікацію суб’єктів господарювання з науковим середовищем;
– продукувати більшу кількість якісних інновацій, які будуть цікаві ринку та відповідатимуть його запиту.

Проєкт акту розроблено на виконання пункту 10 Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1687-р.

Зауваження та пропозиції можна подати до 20 квітня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3r3eId6, https://bit.ly/3JenR8E

2022-04-06

Фото: МОН

2022-04-06

Громадське обговорення проєкту розпорядження Уряду щодо впровадження принципів відкритої науки

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження національного плану заходів щодо впровадження принципів відкритої науки до 2030 року».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження національного плану заходів щодо впровадження принципів відкритої науки до 2030 року».

Національний план заходів передбачає виконання наступних завдань:
– забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації;
– забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури;
– створення умов для здійснення ефективної роботи з науково-технічною інформацією та об’єктами дослідницької інфраструктури, що знаходяться у відкритому доступі;
– популяризація науки, поширення наукових знань та залучення громадян до участі в науковій та науково-технічній діяльності;
– удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності;
– підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки.

Зауваження та пропозиції можна подати до 28 березня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3CHvKC1, https://bit.ly/3tXZ0At, https://bit.ly/3i6pIBx

2022-03-14

2022-03-14

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth Національного університету «Львівська політехніка»».

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення науково-освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth Національного університету «Львівська політехніка»».

Метою проекту є створення у Національному університеті «Львівська політехніка» унікального інноваційного науково – освітнього центру циркулярної економіки та поводження з відходами ReYouth для забезпечення ефективної взаємодії науки й бізнесу, популяризації науки, розробки новітніх технологій з переробки сміття від стадії сортування до отримання кінцевого продукту з вже перероблених відходів.

Реалізація проекту обумовлена наступним:
– ресурси багатьох матеріалів на Землі обмежені та не можуть бути заповнені в терміни, порівнянні з часом існування людської цивілізації;
– потрапивши в навколишнє середовище, матеріали зазвичай стають забруднювачами;
– відходи та вироби, що закінчили свій життєвий цикл, часто с дешевшим джерелом багатьох речовин i матеріалів, ніж природні джерела.

Реалізація інвестиційного проекту дозволить створити умови для виконання §26 Декларації ООН «Про довкілля» щодо зобов’язання держави по не завданню шкоди довкіллю на її території.

Ключові проблеми, які будуть розв’язані внаслідок реалізації інвестиційного проекту, наступні:
– визначення та розв’язання проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв’язку з питаннями довкілля;
– поліпшення екології шляхом зміцнення діалогу, впровадження нових технологій в сфері переробки сміття;
– наукове співробітництво з екологічних питань;
– залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Створення Центру дозволить поширити серед учнівської та студентської молоді принцип 3R (Reduce, Reuse, Recycle), який би допоміг вирішити проблему утилізації та переробки побутових відходів. Таким чином, реалізацією проєкту будуть розв’язані наступні суміжні завдання:
– проведення навчальних заходів;
– демонстрація ефективної технології та забезпечення практичного навчання;
– популяризація сортування побутових відходів;
– розробка та реалізація стартапів у галузі сортування та переробки сміття;
– дослідження нових механізмів і технологій переробки сміття;
– розробка інноваційних підходів до вирішення проблеми засмічення міст через створення сортувальних і переробних пунктів;
– комунікація з установами, які працюють у галузі сортування та переробки для впровадження масштабних і результативних проектів.

Створення Центру дозволить залучити до його роботи висококваліфікованих фахівців і вчених, здатних надавати якісні консультативні, освітні послуги та проводити наукові дослідження в сфері переробки сміття. Центр стане еталонним майданчиком для застосування найбільш прогресивних експериментальних методів дослідження та підготовки експертів у сфері переробки сміття.

Центр також сприятиме поглибленню зв’язку громадськості з інноваціями, наукою та технікою, формуючи систему комунікації в регіоні, країні та за кордоном, відіграючи провідну роль у інтеграції науки та техніки в навчальні та освітні програми.

Зауваження та пропозиції можна подати до 2 березня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3GYew3E, https://bit.ly/3JFawXT

2022-02-17

2022-02-17

Громадське обговорення державного інвестиційного проєкту щодо створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Створення Інноваційного науково-дослідницького та освітнього міждисциплінарного Центру «BioMed-Science Hub»» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Мета проекту – створення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка унікального інноваційного науково ­дослідницького i освітнього Центру, який стане високотехнологічною міждисциплінарною платформою для розробки новітніх технолоriй лiкування й дiагностики поширених хвороб, проведения високоякiсних доклiнiчних i клiнiчних дослiджень нових лікарських засобів, підготовки нового поколiння бакалаврiв, магiстрiв та докторiв філософії за освiтнiми програмами на перетину xiмiї, фiзики й бioлoriї.

Створення Центру «BioMed-Science Hub» стане першим кроком до практичної реалізації ідеї створення Інноваційного науково-дослідного та освітнього кластера. Поєднання в ньому сучасно-обладнаних наукових лабораторiй, дiючої медичної клiнiки, навчальних корпусiв, iнфраструктури Науковоrо парку та затишного rостьовоrо мiнi-гуртожитку для провiдних науковцiв та аспiрантiв дозволить:
– створити умови для комфортної роботи науковцiв над перспективними i проривними технологіями у галузі медичної хімії, бiо-, хемоiнформатики, нанотехнологiй, бiотехнологій та медицини;
– ефективно впроваджувати iнновацiйнi технолоriї шляхом апробацiї та реалiзацiї високотехнолоriчних start-up компанiй, що працюватимуть над розробкою новiтнiх технолоriй лiкування i дiаrностики поширених хвороб. Ефективнiй спiвпрацi науковцiв з бiзнес-партнерами сприятимє iнтеrрації Центру «BioMed-Science Hub» з Науковим парком КНУ;
– проводити доклінічні і клінічні дослідження нових лікарських засобів для зацiкавлених органiзацiй в Українi та за кордоном.

Наявність інноваційної науково-дослідницької та освітньої інфраструктури в Центрі значно розширить можливості для проведення спільних досліджень з науковцями різних закладів України, позитивно позначиться на розвитку нових освітніх програм, зокрема дуальної освіти, розширить можливості для участі студентів, дослідників і викладачів у програмах міжнародних і національних обмінів.

З огляду на стратегічні плани інноваційного розвитку, які ставить перед собою Україна, особливо цінним є збереження та примноження досвіду, який українські освітні та наукові інституції набули у поєднанні методів і прийомів різних наук, зокрема, фізики, хімії, біології, інформаційних технологій.

Внаслідок реалізації державного інвестиційного проекту будуть вирішені наступні три комплексні проблеми:
– відсутність сучасного науково-дослідницького простору в біомедичній галузі «від ідеї – до клініки («bench-to-bedside»);
– «кадровий голод» і «відтік мізків» із природничих галузей науки;
– відтік капіталу українських фармацевтичних компаній за кордон на проведення високотехнологічних досліджень.

Створення Центру позитивно вплине на зростання основних економічних показників і підвищить загальну інвестиційну привабливість України.

Зауваження та пропозиції можна подати до 2 березня 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3gRcMi2, https://bit.ly/3GZ7NXn

2022-02-17

2022-02-17