ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНИ З УПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ «ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД» У 2023–2025 РОКАХ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНИ З УПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ «ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД» У 2023–2025 РОКАХ

Секретаріат КМУ та механізм незалежного звітування Партнерства «Відкритий Уряд» пропонують громадськості взяти участь в обговоренні «Огляду плану дій України з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023–2025 роках».

Секретаріат КМУ та механізм незалежного звітування Партнерства «Відкритий Уряд» пропонують громадськості взяти участь в обговоренні «Огляду плану дій України з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023–2025 роках».

Документ, опублікований у відкритому доступі, охоплює основні положення плану дій на 2023-2025 роки, його перспективні зобов’язання, опис методології оцінювання та ключові показники, інформацію щодо зобов’язань та спільної розробки плану дій, рекомендації щодо посилення процесу упровадження заходів цієї ініціативи. Зауваження та пропозиції можна подати до 16 липня 2024 року.

Детальніше: https://bit.ly/4cpQUpp, http://surl.li/larwim

Фото: IRM

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення  #НРАТ_Інноваторам_обговорення

2024-07-10
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ І ДИСЕРТАЦІЙ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ І ДИСЕРТАЦІЙ

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

Проєкт розроблено на виконання плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023-2025 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року №1049-р. Мета запропонованих змін полягає у формуванні спрощеної структури та змісту звітних документів як частини інформаційних ресурсів національної системи науково-технічної інформації. Проєктом документу передбачено низку змін до чинного «Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», які підтримають прозорість та доступність інформації щодо наукових досліджень і розробок, які виконуються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів; підвищення вимог до впровадження результатів наукових досліджень і розробок, а також забезпечення широкого доступу до інформації щодо їх використання. Зміни, зокрема, стосуються  реєстраційної та облікової картки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт; інструкції з оформлення та внесення змін у реєстраційну картку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт;  інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт; облікової картки дисертації;  інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертації. Також проєктом пропонується затвердити примірну форму звіту, яка передбачає подання інформації про досягнення запланованих результатів та додаткові показники, що можуть бути отримані у ході виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 17 липня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/tyhzqo, http://surl.li/mskmsp, http://surl.li/xocugr, http://surl.li/gehhmv, http://surl.li/qbmtvs

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-07-09
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу МОН «Про затвердження примірної форми звіту про результати виконання наукових (науково-технічних) робіт чи окремих їхніх етапів, що виконуються частково або повністю за рахунок коштів державного бюджету». 

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу МОН «Про затвердження примірної форми звіту про результати виконання наукових (науково-технічних) робіт чи окремих їхніх етапів, що виконуються частково або повністю за рахунок коштів державного бюджету». 

Документ розроблено з метою спрощення процедур звітування та системи інформаційних ресурсів НТІ. Очікується, що його запровадження сприятиме більш ефективному використанню ресурсів. Проєкт містить примірну форму звіту про результати виконання наукових (науково-технічних) робіт чи окремих їхніх етапів, що виконуються частково або повністю за рахунок коштів державного бюджету. Вона уніфікована для подачі остаточних та проміжних звітів. Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна подати до 17 травня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/tjyzl, http://surl.li/tjyzv, http://surl.li/tjzag, http://surl.li/tjyxw

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-05-03
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту». 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту». 

Документом запроваджується експеримент у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, необхідний для контролю за досягненням здобувачами ступеня доктора філософії заявлених результатів навчання задля підтвердження володіння ними компетентностей відповідно до 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій. Останнє, зокрема, передбачає використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Проведення кваліфікаційного іспиту базуватиметься на принципах академічної доброчесності, об’єктивності, прозорості, публічності, нетерпимості до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь. Забезпечувати організацію та проведення кваліфікаційного іспиту, а також визначатиме установу (організацію, заклад) для проведення такого іспиту буде Міністерство освіти і науки України. Зауваження та пропозиції можна подати до 9 травня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/sxzbw, http://surl.li/sytis

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-04-26
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НАКАЗУ МОН «ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЧАСТИНІ ПРОВАДЖЕННЯ НИМИ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НАКАЗУ МОН «ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЧАСТИНІ ПРОВАДЖЕННЯ НИМИ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освітив частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності». 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про державну атестацію наукових установ та закладів вищої освітив частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності». 

Документ містить нову методику оцінювання ефективності діяльності наукових установ та університетів, розроблену на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540. Вона розроблена робочою групою у складі представників закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій та іноземних експертів та націлена на поліпшення якості досліджень в Україні, спирається на аналіз проведення попередніх державних атестацій та кращий зарубіжний досвід. У новій методиці передбачене оцінювання наукової роботи за новими критеріями (ураховуючи дослідження, що розвивають світову науку, економіку та обороноздатність), обов’язкова участь міжнародних експертів (не менше 30% оцінювачів); задіяння Національної електронної науково-інформаційної системи URIS. Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна подати до 17 травня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/ssnpz, http://surl.li/ssnql, http://surl.li/ssnrb

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-04-19
Поширити
ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА ТМ

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВКИ НА ТМ

27 лютого 2024 року відбудеться публічне обговорення проєкту наказу «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну».

27 лютого 2024 року відбудеться публічне обговорення проєкту наказу «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну».

Він розроблений Міністерством економіки України та Національним органом інтелектуальної власності. Документ має врегулювати відносини, що виникають у зв’язку з поданням заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки, проведенням експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, прийняттям рішення за такою заявкою та міжнародною реєстрацією, а також з виконанням Національним органом інтелектуальної власності інших функцій «Національного відомства», передбачених Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Організатори: Міністерство економіки України та IP офіс.

Детальніше: http://surl.li/qguoo, http://surl.li/qgunv

Фото: ІР офіс

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення #НРАТ_Інноваторам_обговорення

2024-02-09
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В 2024 РОЦІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В 2024 РОЦІ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році».

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році».

Проєкт розроблений відповідно до вимог абзацу другого підпункту 1 пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року», підпункту 21 пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення», статей 13, 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Цим Порядком мають керуватися суб’єкти освітньої діяльності, які здійснюють прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, усіх форм власності та сфер управління. Він містить наступні розділи: загальні положення; прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти; джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра; обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення; строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання; порядок реєстрації заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти; конкурсний відбір, його організація та проведення; спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра; рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування; реалізація права вступників на обрання місця навчання; коригування списку рекомендованих до зарахування; переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб; наказ про зарахування, спеціальний конкурс; особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів фахової передвищої освіти України; вимоги до Правил прийому; забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти. Проєкт поширюється на соціальні групи населення та заінтересовані сторони, які відносяться до здобувачів фахової передвищої освіти, їх батьки, заклади освіти, що забезпечують здобуття фахової передвищої освіти. Реалізація проєкту дозволить забезпечити можливість: проведення вступної кампанії на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році, створення умов для проведення прозорого конкурсного відбору, сприяння забезпеченню ринку праці грамотними фахівцями. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 3 лютого 2024 року.

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-poryadku-prijomu-na-navchannya-do-zakladiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-v-2024-roci, https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2024/01/03/HO-proyekt.Poryadku.pryyomu.do.zakladiv.FPO.2024-03.01.2024.docx

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-01-04
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2024 РОЦІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2024 РОЦІ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.

Проєкт підготовлено відповідно до вимог абзацу другого підпункту 1 частини 1 розділу І Закону України № 3438-IX від 08.11.2023 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року». Порядком керуються суб’єкти освітньої діяльності усіх форм власності та сфер управління, які здійснюють прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра та доктора філософії / доктора мистецтва. Він містить наступні розділи: загальні положення; прийом на навчання для здобуття вищої освіти; джерела фінансування здобуття вищої освіти; обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення, розміщення державного (регіонального) замовлення; строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання; порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти; конкурсний відбір, його організація та проведення; спеціальні умови участі у вступній кампанії; рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування; реалізація права вступників на обрання місця навчання; коригування списку рекомендованих до зарахування; переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб; наказ про зарахування; особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства; вимоги до Правил прийому; забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до закладів вищої освіти. Проєкт поширюється на соціальні групи населення та заінтересовані сторони, які відносяться до здобувачів вищої освіти та закладів вищої освіти. Реалізація проєкту дозволить забезпечити можливість: вступу фізичних осіб на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році; здобувати вищу освіту у закладі вищої освіти за кошти державного бюджету за прозорими механізмами; проведення закладами вищої освіти вступної кампанії у 2024 році, а також діяльності цих закладів. Зауваження та пропозиції до проєкту Порядку можна подати до 31 січня 2024.

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-poryadku-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2024-roci, https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/12/29/HO-proyekt.Poryadku.pryyomu.na.navchannya.dlya.zdobuttya.VO.v.2024-29.12.2023.docx

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2024-01-03
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2024-2026 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2024-2026 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2030 року.

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2030 року.

Проєкт включає три стратегічні цілі: отримання кожною особою гарантованих державою освітніх послуг, спрямованих на розкриття її потенціалу, максимальний розвиток і соціалізацію, з урахуванням її індивідуальних можливостей та потреб; отримання кожною особою якісних освітніх послуг відповідно до індивідуальних потреб у комфортному, безпечному, безбар’єрному, дружньому до кожного учасника освітнього процесу інклюзивному освітньому середовищі; прийняття українським суспільством різноманіття та врахування потреб усіх учасників освітнього процесу. Кожна стратегічна ціль містить перелік операційних цілей з визначенням термінів виконання та відповідальними центральними органами виконавчої влади. Результатом затвердження заходів є: забезпечення доступу до якісної освіти кожній особі з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей, із створенням умов для розвитку її потенціалу. Зауваження та пропозиції до проєкту Плану заходів можна подати до 29 січня 2024 року.

Детальніше: https://is.gd/BEPUNj, https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/12/28/HO-proyekt.Planu.zakhodiv.na.2024-2026.realiz.Nats.strateh.rozv.inklyuzyv.navch.28.12.2023.docx

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Інклюзивність #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2023-12-29
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт нової редакції стандарту вищої освіти зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт нової редакції стандарту вищої освіти зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Необхідність розробки нової редакції стандарту виникла у зв’язку зі змінами найменування спеціальності, відповідно до постанови КМУ від 16 грудня 2022 р. № 1392 та затвердження професійних стандартів з кібербезпеки та захисту інформації. Стандарт містить: загальну характеристику; обсяг кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у контексті результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти. Можливі наслідки реалізації проєкту документу для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: встановлення рамкових вимог до освітніх програм, встановлення вимог до компетентностей та результатів навчання здобувачів цих програм. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту можна подати до 9 січня 2024 року.

Детальніше: https://is.gd/j3neCk, https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/12/22/HO-proyekt.nov.redakts.stand.VO.125.Kiberbezpeka.ta.zakhyst-bakalavr.22.12.2023.doc

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2023-12-26
Поширити