Міністерство освіти і науки України відповідно до рішення Ідентифікаційного комітету з питань науки від 7 лютого 2021 року № 1/21 оголосило конкурс на обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

Метою конкурсу є обрання 12 членів Наукового комітету на строк повноважень 4 роки. Вони мають замінити тих членів НК, повноваження яких закінчуються 9 серпня 2021 року. Також будуть визначені 10 осіб, які забезпечать заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження (на заміну тих, що були обрані до складу резерву у 2019 році) у період між проведенням конкурсів.

Члени Наукового комітету повинні відповідати визначеним кваліфікаційним вимогам:

– наявність українського громадянства, постійне проживання в Україні, володіння державною мовою та, бажано, англійською мовою; 

– перебування за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, вищому навчальному закладі (університеті, академії), науково-технічній організації, підприємстві, що має наукові підрозділи; 

– наявність не менш як 10 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу; 

– бездоганна наукова і громадянська репутація; 

наявність визнаних фаховою спільнотою значних особистих наукових та науково-організаційних здобутків; 

– наявність широкого наукового світогляду, 

– наявність комплексних знань та наукових зацікавлень у різних сферах науки і техніки, наявність наукових публікацій високого рівня; 

– наявність досвіду проведення експертної діяльності, міжнародного наукового співробітництва та/або досвіду виконання високотехнологічних проектів; 

– здатність ефективно працювати в команді, забезпечувати ухвалення максимально узгоджених, системних і обґрунтованих рішень Наукового комітету в інтересах усієї наукової спільноти держави; 

– готовність активно працювати в Науковому комітеті, приділяти цьому значну частину свого часу й сил; 

– здатність бути незалежним, послідовним та толерантним при проведенні оцінок і ухваленні рішень.

Право висунення кандидатів мають вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ та закладів вищої освіти або структурних підрозділів та збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств.

Прийом документів триватиме до 7 квітня 2021 року. 

Детальніше:  https://bit.ly/3pJVHsk, https://bit.ly/2NUhikY  

2021-02-22

конкурс на обрання членів Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій
Поширити