Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. 

Мета документу – створення правового підґрунтя підготовки фахівців вищої та фахової передвищої освіти за дуальною формою здобуття освіти і умов для повноцінного впровадження дуальної форми здобуття вищої та фахової передвищої освіти. Це сприятиме вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців і забезпеченню успішної адаптації студентів-випускників до професійної діяльності. 

До переваг такої форми навчання студента відносяться: професійна спрямованість; отримання навичок командної роботи; відповідальність; фінансова незалежність.  Разом із тим, ЗВО отримує можливості для підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції освітніх програм; проведення прикладних наукових досліджень; зміцнення конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг. При цьому бізнес отримує можливість впливу на підготовку кадрів, отримує професійно підготовленого фахівця.

Пропозиції можна подати до 28 листопада 2020 року.

Детальніше: https://bit.ly/36b0Lyc, https://bit.ly/2JKezbr, https://bit.ly/3p7HmXM 

2020-11-09

Фото: МОН

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дуальну форму здобуття освіти
Поширити