17 лютого 2021 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (реєстраційний № 4667-1 від 15.02.2021 р.).

Документ має комплексно вирішити питання присудження наукових ступенів шляхом внесення змін до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту». 

Законопроєкт містить наступні норми: 

– унормування порядку та процедур присудження наукових ступенів після втрати чинності Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567;

– упорядкування рівнів вищої освіти шляхом винесення ступеня доктора наук зі сфери вищої освіти до сфери науки та науково-технічної діяльності з покладанням повноважень щодо формування та реалізації державної політики на центральний орган виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

– розширення автономії закладів вищої освіти та наукових установ шляхом передачі повноважень щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад та затвердження рішень про присудження ступеня доктора філософії та видачі відповідного диплому (повноваження МОН залишаються лише в частині погодження (за замовчуванням) складу разових рад, утворених закладами та установами); 

– розширення списку видів академічної недоброчесності (крім академічного плагіату додається фабрикація та фальсифікація), у разі виявлення яких учасники атестаційного процесу позбавляються права участі у підготовці та атестації здобувачів відповідних ступенів. 

Детальніше: https://bit.ly/2NDl3uX 

2021-02-18

Унормування присудження наукових ступенів
Поширити