До Національного репозитарію академічних текстів надходять запити із проханням роз’яснити окремі позиції щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (у редакції від 21.10.2020).

У підпункті 9 пункту 27 зазначеної Постанови в частині опису процедур подання документів до ради, проведення захисту дисертації і присудження ступеня доктора філософії, йдеться про «копію документа про передачу електронного примірника до Національного репозитарію академічних текстів або Державної наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”».

Отже, урядовим рішенням зафіксована необхідність включення до складу документів другого примірника атестаційної справи здобувача (що надсилається до МОН протягом місяця з дня захисту дисертації) документу, який підтверджує наявність повного тексту дисертації у НРАТ.

Інформуємо Вас, що наразі діє порядок, згідно з яким в Україні відбувається державна реєстрація та облік дисертацій. Така реєстрація здійснюється відповідно до Порядку державного обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 №977 (у редакції від  01.11.2016)).  

Документ визначає усю послідовність дій з державної реєстрації, вимоги до складу документів, їх оформлення, змісту тощо. Відповідна робота покладена на УкрІНТЕІ.

З більш детальною інформацією щодо порядку реєстрації дисертацій Ви можете ознайомитись на офіційному сайті УкрІНТЕІ http://www.uintei.kiev.ua/ у розділі «Напрями діяльності».

Після державної реєстрації несекретні дисертації з Фонду НДДКРіДР відповідно до встановлених процедур, як це передбачено Наказом МОН від 04.07.2018 № 707, передаються до Національного репозитарію академічних текстів, доступ до якого забезпечується за посиланням http://nrat.ukrintei.ua/. Метадані дисертацій надходять до НРАТ у першу чергу, а повні тексти – із незначним відтермінуванням. Їх можна знайти у НРАТ завдяки пошуковій формі http://nrat.ukrintei.ua/searchdb/#advanced, переглянути коротку інформацію, прочитати та/або завантажити для подальшої роботи, поділитись із колегами постійним URL-посиланням.

Оновлено: 2023-05-24