КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

(18.02.1890-25.07.1984)

Український радянський юрист-міжнародник, спеціаліст у галузі міжнародного публічного та приватного права, загальної історії держави та права, академік АН УРСР (з 1948). Займався дослідженням всесвітньої історії держави і права, міжнародного публічного і приватного права. У статусі члена і першого заступника голови Комісії з прав людини ООН брав участь у розробці проекту Загальної декларації прав людини.

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000006290

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000006290

Інформація на порталі НБУВ: ID: 1465419;  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1465419

Наукові праці

Наукові праці:


Лекции по истории государства и права: учеб. пособие для студ.-заочников / В. М. Корецкий ; Всесоюзный юридический заочный ин-т Министерства высшего образования СССР. М.: Юридическое изд-во Министерства юстиции СССР, 1947. 96 с.

Общие принципы права” в международном праве [Текст] / В. М. Корецкий; АН УССР, Сектор государства и права.  К. : Издательство АН УССР, 1957. 52 с.

Історія держави і права Української РСР : 1917 – 1960 / Б. М. Бабій та ін.; голова ред. кол. В. М. Корецький ; АН УРСР, Сектор держави і права. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. 366 с.

Декларации прав и обязанностей государств / В. М. Корецкий ; АН УССР, Сектор государства и права. К.: Издательство АН УССР, 1962. 153 с.

Избранные труды / В. М. Корецкий ; редкол.: Ю. С. Шемшученко и др.; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого, Киев. ун-т права. – Киев : Юридична думка. Кн. 3.  2015. 487 с.

КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
2024-02-21
Share