Знайдено 2 документів
Аксельрод Роман Борисович. Науково-методологічні засади управління процесами трансформації будівельних підприємств : Доктор економічних наук : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2022-11-10; . Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 0522U100112.
Аксельрод Роман Борисович. Компетентність як ціннісна складова політичної культури владної еліти України : к.політ.н. : спец.. 23.00.03 - Політична культура та ідеологія : захищена 2016-01-28; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0416U001315.
Знайдено 2 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02